ΔΡΑΠ/ΔΑ BκαιD BDCDDIM18B +ΠΑΛΜΙΚΟ 18V 1.5

///ΔΡΑΠ/ΔΑ BκαιD BDCDDIM18B +ΠΑΛΜΙΚΟ 18V 1.5